Maklumat Produk

Halaman Utama / Maklumat Produk

RM 280.00

Gold Wafer 0.5g Takaful Gold

Gold wafer ini didatangkan dengan pakej perlindungan takaful dari Angsa Emas Jewellery.

  • Seorang penama perlindungan takaful bagi setiap wafer.
  • Penama takaful akan menjadi pemegang kad keahlian Angsa Emas Jewellery.
  • Layak mendapat keistimewaan pemegang kad keahlian Angsa Emas Jewellery.
  • Layak menyertai program Saving To You (SAV2U).
  • Manfaat takaful bernilai RM 20,000.00 jika kemalangan yang mengakibatkan kematian.
  • Data pengurusan jenazah sebanyak RM 2,000.00 diberikan kepada waris.